เช็คสถานะ “เงินเยียวยาเกษตรกร” กลุ่มตกหล่นยังทยอยโอน สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบมากมายไม่เว้นแม้แต่เกษตรกร โดยได้มีโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกร ซึ่งจะได้เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน และได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยางวดสุดท้ายสิ้นสุดไปตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่ระบบยังดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์เป็นรอบตกหล่นอยู่ โดยผู้ที่ตกหล่นการรับสิทธิ์ในรอบนี้ จะแตกต่างกับรอบก่อนๆ คือสถานะในรายชื่อลงทะเบียนไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีเงินโอนเข้าบัญชี ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบบัญชี ธ.ก.ส. หรือหมายเลขบัญชีที่ตนเองแจ้งในการรับสิทธิ์เงินเยียวยาได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมได้ที่ www.moac.go.th ขณะเดียวกันนั้นการเยียวยาเกษตรกร กลุ่ม 3 หรือ เกษตรกรที่ยื่นความประสงค์เพาะปลูกก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม และดำเนินการเพาะปลูกจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์การได้รับเงินเยียวยาได้ทาง www.moac.go.th เช่นกัน หรือหน่วยงานทะเบียนต้นสังกัดที่เกษตรกรแต่ละรายขึ้นทะเบียนไว้ อ้างอิง : เงินเยียวยาเกษตรกร ...

‘เยียวยา’ 5,000 บาท งวดที่ 3  เกือบ 1ล้านราย ตรวจสอบสิทธิ์โอน “เยียวยาเกษตรกร” พร้อมกันได้แล้ววันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส) เริ่มดำเนินการโอนเงิน “เยียวยาเกษตรกร” ในโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกรและไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ของภาครัฐบาล โดยเงินเยียวยาดำเนินการเข้าถึงเดือนที่ 3 ซึ่งถือเป็นเดือนสุดท้ายของมาตรการแล้ว โดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 กรกฎาคม 2563 แล้วประมาณ 1ล้านรายอย่างต่อเนื่อง (ไม่เว้นแม้แต่วันเสาร์ – วันอาทิตย์) สามารถตรวจสอบรับสิทธิ์ได้แล้วที่ www.moac.go.thอ้างอิง : เงินเยียวยา#เงินเยียวยาเกษตรกร ...