กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความน่าเชื่อถือสู่ธุรกิจออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 อบรมความรู้ กับ ปั้น ปัง ดัง ดี 4 หัวข้อที่คนขายออนไลน์ต้องรู้ 7-10 กรกฎาคมนี้ ครบเครื่องบนโลกออนไลน์ ทั้งเรื่องข้อมูลสินค้า หากลุ่มลูกค้า สร้างตัวตน ไปจนถึงกฎหมายและภาษี งัดทุกวิธีเพื่อสร้างกำไร และยอดขายปังๆ “ปั้น” สินค้าให้น่าสนใจและน่าเชื่อถือบนเว็บไซต์ โดยคุณปภาดา อมรนุรัตน์กุลและคุณเมธปริยา คำนวนวุฒิ วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. “ปัง” กับยอดขายจากกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ โดยคุณณกมล อัศวยนต์ชัย วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. “ดัง” จากการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ โดยคุณปรัชญา โมรา เจ้าของเพจที่มีผู้ติดตามกว่าล้านคน วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. “ดี” ด้วยกฎหมายและภาษีขายของออนไลน์ ช่วยสร้างกำไร ...

ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อและผู้คนลดการเดินทางออกจากบ้านและหันมาใช้บริการซื้อสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ (Ecommerce) มากขึ้น นาย Michael LeBlanc ที่ปรึกษาธุรกิจค้าปลีกจากหน่วยงาน Retails Council of Canada เปิดเผยว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (Ecommerce) ในแคนาดา (Canada) ขยายตัว 8-10% ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของหน่วยงาน Statistic Canada ที่พบว่าในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ชาวแคนาดา เพิ่มการจับจ่ายผ่านออนไลน์มากถึง 92,000 ล้านบาท เฉพาะในเดือนพฤษภาคม 63 เพียงเดือนเดียว ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าหากเทียบกับปี 2562 เป็นเพราะผู้บริโภคหรือผู้คนหลีกเลี่ยงการออกไปจับจ่ายใช้สอย เพราะไม่ต้องการสัมผัสสินค้า และป้องกันตัวเองจากสถานการณ์วิกฤติในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม อีกด้าน รศ.ซาร่าห์ วิลเนอร์ (Sarah Wiener) นักวิชาการด้านการตลาดจาก Wilfrid Laurier University’s Lazaridis School of Business and Economics มองว่า ธุรกิจค้าปลีกมีความท้าทายมาก จากภาวะที่ลูกค้าหันไปใช้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ด้วยเหตุนี้ การแข่งขันในสมรภูมิค้าปลีกของแคนาดาจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าท้าทาย ทั้งธุรกิจค้าปลีกโมเดิร์นเทรด ...

ออมสิน ขยายเวลาพักชำระหนี้อัตโนมัติต่ออีก 3 เดือน(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) พร้อมแผนชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก ธนาคารออมสิน เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ยังได้รับผลกระทบจาก Covid-19 โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงธนาคารออมสินพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  ด้านฝั่งธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 เนื่องจากลูกค้าและประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ธนาคารฯ จึงได้พิจารณาที่จะออกมาตรการช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง โดยขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่อไปอีก 3 เดือน เริ่มมีผล 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563  พร้อมเปิดทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อ โดยสามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก แผนที่ 1 พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะ ดอกเบี้ยทั้งหมดจำนวน 100% จากเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม แผนที่ 2 ชำระดอกเบี้ยปกติ จำนวน 100% และเงินต้น 50%  ...

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ การปรับปรุงแนวโครงการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากวิกฤติการแพร่ระบาด Covid-19 โดยธนาคารฯ ได้ปรับปรุงแนวทางให้ความช่วยเหลือ ด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟต์โลน (Soft Loan) วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท เน้นช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทยวงเงิน 10,000 ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรือ Supply Chain ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี (คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ ช่วงกลางเดือนกันยา 2563 นี้) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการท่องเที่ยววงเงิน 5,000 ล้านบาท เน้นให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ขนาดย่อม ของภาคการผลิต การบริการ การพาณิชย์ และ Supply Chain ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 ...

ล่าสุดธนาคารกลางจีน คาดว่าจะขยายโครงการนำร่องสกุลเงินดิจิทัลให้กว้างขึ้น ในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปี 2564 โดยเน้นการใช้งานเพื่อการค้าปลีก ซึ่งอาจแทนที่ฟังก์ชันบางอย่างของธนบัตร อดีตผู้บริหารของธนาคารรัฐ กล่าว จีนกำลังดำเนินโครงการทดสอบสกุลเงินดิจิทัลในเซินเจิ้นมณฑลกว้างตุ้ง เฉิงตูมณฑลเสฉวน ซูโจวมณฑลเจียงซู และเฮ่อเป้ย พร้อมอำนวยความสะดวกบางอย่างที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ฤดูหนาวปี 2022 ตามข้อมูลธนาคารกลางจีน ซึ่งเป็นธนาคารกลางในการออกสกุลเงินดิจิทัล หลี่หลี่ฮุย อดีตประธานธนาคารแห่งประเทศจีนกล่าวว่า สกุลเงินดังกล่าว ได้รับการทดสอบในขอบเขตเล็กน้อยและในบางกรณี เช่นการชำระเงินของการขายปลีกและเงินเดือนและสกุลเงินดังกล่าว ครบกำหนดเพียงพอที่จะนำสู่สาธารณะ “แต่โครงการนี้ค่อนข้างจำกัด โดยเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มเล็กๆ การขยายการทดลองอาจใช้เวลานานกว่า และจะเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป” นายหลี่ ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าวิจัยบล็อกเชน (Blockchain) แห่งชาติกล่าว ในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ ‘China Daily’ เมื่อวันจันทร์ ที่ผ่านมา เมื่อมีการขยายโครงการนำร่อง โดเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่พัฒนาแล้วในประเทศจีนซึ่งมีผู้บริโภคจำนวนมาก และหากโครงการนำร่อง เริ่มต้นในฮ่องกงและมาเก๊า นักออกแบบและหัวหน้าจะต้องพิจารณาการเตรียมการของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมีไว้สำหรับการใช้งานข้ามพรหมแดน เงินหยวนดิจิทัลที่ออกโดย PBOC เรียกว่า “สกุลเงินดิจิทัลและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” หรือ DC / EP เป้าหมายคือการแทนที่เงินสดส่วนหนึ่งในการหมุนเวียนธนาคารกลางกล่าว ก่อนหน้านี้ จากข้อมูลการออกแบบที่เปิดเผยโดยธนาคารกลาง ก่อนหน้านี้ DC / EP สามารถแทนที่ธุรกิจบัตรธนาคารได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่ DC / ...

เมื่อ Ymatou เว็บไซต์ E-Commerce ข้ามพรมแดนในเซี่ยงไฮ้ มีแผนจะเปิดร้านค้าออฟไลน์ 1,000 แห่งใน 100 เมือง โดยร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นนั้นๆ ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อพยายามครอบคลุมผู้บริโภคที่เกิดขึ้นใหม่จำนวน 200 ถึง 300 ล้านคน อีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าร้านค้าออฟไลน์เหล่านี้ จะมีการนำรูปแบบการดำเนินงานและครอบคลุมกลุ่มเมืองใหญ่ในภูมิภาคปักกิ่ง เทียนจิน เหอเป่ย สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล อ่าวโบไห่ ตอนกลางและตอนใต้ของ มณฑลเหลียวหนิง และจีนตะวันตกเฉียงใต้ให้บริการผู้บริโภคที่เกิดใหม่ในเมือง กล่าวถึง ในแง่ของรูปแบบธุรกิจร้านค้าปลีกและรวมถึงร้านค้าเรือธง ซึ่งมีพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร และส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ ที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงของมณฑลต่างๆ ‘Ymatou’ ได้เซ็นสัญญากับเขตฉงชิ่ง และประกาศว่าร้านค้าออฟไลน์แห่งแรกจะตั้งอยู่ในเมืองฉงชิ่งโดยมีสำนักงานใหญ่และร้านค้าเรือธง ที่ก่อตั้งขึ้นในเมืองปีนี้ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้านออนไลน์ซึ่งกลายเป็นช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้การช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธุรกิจ E-Commerce ข้ามพรมแดนของจีนเติบโตขึ้นอย่างทวีคูณ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ซื้อรายได้ปานกลางและรายได้สูงของประเทศกำลังต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายและเป็นส่วนตัวมากขึ้น ที่ปรึกษาด้านการตลาด “iiMedia Research” กล่าวว่า การซื้อของออนไลน์ข้ามพรมแดนของประเทศคาดว่าจะมียอดขายถึง 12.7 ล้านล้านหยวนในปีนี้ อ้างอิง : https://bit.ly/3b8B0AL ...

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยสถิติการจดทะเบียนธุรกิจเดือน ก.ค. ว่ามีผู้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ 5,667 ราย เทียบกับเดือน มิ.ย. ลดลง 1% และเทียบเดือน ก.ค. 2562 ลดลง 12% เพราะคนต่างกังวลเรื่องโควิด-19 แต่ถือว่าทิศทางเริ่มดีขึ้นจากการระบาดในช่วงแรกๆ และมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจที่ขอจัดตั้งใหม่ 3 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป, อสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและขนถ่ายสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดตั้งธุรกิจใหม่อันดับ 1 และ 2 ยังเหมือนกับการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเดือนก่อน แต่อันดับ 3 เริ่มเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เดือน พ.ค. จากปกติเป็นธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ก็เปลี่ยนมาเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งจนถ่ายสินค้าที่เติบโตขึ้นจากมาตรการล็อกดาวน์ ขณะที่ธุรกิจที่ขอเลิกกิจการมี 1,261 ราย เทียบกับเดือน มิ.ย. ลดลง 6% เทียบกับเดือน ก.ค.2562 ลดลง 21%3 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป, อสังหาริมทรัพย์, ภัตตาคารและร้านอาหาร ขณะที่ยอดรวมการจัดตั้งธุรกิจใหม่ 7 เดือนแรกของปีนี้มี 39,004 ...

Alibaba Group ได้ตัดสินใจที่จะยุติการดำเนินงานของแอป UC Browser และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในอินเดียหลังจากที่นิวเดลีสั่งห้ามใช้ร่วมกับแอปอื่นๆ ของจีน ประธานจางกล่าว “ยุคโลกาภิวัฒน์เป็นกลยุทธ์ระยะยาวของเรา แต่ในระยะใกล้นี้เราติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิดและนโยบายระดับชาติของประเทศอื่นๆ และเราจะปรับกลยุทธ์ของเราตามการเปลี่ยนแปลงนี้” อีกทั้งฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่ม Alicia Yap หัวหน้าฝ่าย Pan-Asia Internet Research ที่ Citigroup Global Markets Asia เขียนในบันทึกการวิจัยหลังการประกาศผลประกอบการ และย้ำถึงพันธกิจที่จะทำให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่ายได้ทุกที่… ในขณะเดียวกัน บริษัท จะติดตามผลกระทบล่าสุดของนโยบายรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีต่อบริษัทจีนอย่างใกล้ชิดในสถานการณ์ที่ลื่นไหล สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่ซับซ้อนมากขึ้นทำให้ บริษัทจีนต้องรับความเสี่ยงทางการเมือง ซึ่งรวมถึงความพยายามในการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเต็มที่ บริษัท อาลีบาบา ซึ่งตั้งอยู่ในหางโจวมีรายได้เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 153.8 พันล้านหยวน (22.2 พันล้านดอลลาร์) ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน โดยการเปลี่ยนแปลงของการเติบโตกลับไปสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซหลักของ Tmall และ Taobao หลังจากประสบกับความซบเซาใน ไตรมาสแรกของ COVID-19 นักวิเคราะห์จาก JPMorgan Chase & Co กล่าวในรายงาน เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสองประเทศเศรษฐกิจหลัก ...

ธนาคารกลางบราซิล จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาสกุลเงินดิจิทัล ธนาคารกลางบราซิลได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาสกุลเงินดิจิทัล (Digital Currencies) รวมไปถึงศึกษาถึงประโยชน์และความเสี่ยง ราฟาเอล ซาร์เรส เด อัลเมดา เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางบราซิล กล่าวว่า การชำระเงินผ่านทางออนไลน์ มีอัตราการเติบโตอย่างมาก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการออกและบำรุงรักษาธนบัตรและเหรียญ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการเงินกระดาษในบราซิล เนื่องจากค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการจัดการเงินกระดาษในบราซิลอยู่ที่ประมาณ 90 พันล้านเรียลต่อปี หรือโดยปกติจะอยู่ระหว่าง 1-2% ของ GDP ถึงแม้ว่าธนาคารกลางของบราซิลจะศึกษาผลกระทบของการออกสกุลเงินดิจิทัล ในที่สุด ก็ไม่สามารถออกสกุลเงินดิจิทัลได้ เนื่องจากสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ แม้จะมีการเห็นชอบจากคณะที่จัดตั้งขึ้นมานี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ธนาคารกลางบราซิลจะออกสกุลเงินดิจิทัลได้ อัลเมดาร์ กล่าวว่า การศึกษานี้จะช่วยให้ธนาคารกลางบราซิล สามารถให้คำตอบประเด็นนี้ในสังคมได้ นอกจากนี้ คณะทำงานจะประเมินว่าสกุลเงินดิจิทัลสามารถสร้างประโยชน์ให้กับระบบการชำระเงินทันทีของบราซิลที่เรียกว่า Pix ที่มาถึงในเดือนพฤศจิกายนได้อย่างไร อ้างอิง : https://bit.ly/3lj3v3w ...

นักบริหารเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 31.44 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิดตลาด วานนี้ที่ระดับ 31.48/49 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ยกเว้นเงินเยน จากข่าวการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนทำให้นักลงทุนหันไปลงทุนในทรัพย์สินที่เสี่ยงมากขึ้น “บาทแข็งตามภูมิภาค เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลัก ทิศทางบาทวันนี้น่าจะแกว่งตัวในกรอบ” นักบริหารเงิน กล่าว ปัจจัยสำคัญ *เงินเยนอยู่ที่ 106.45 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 106.33/36 เยน/ดอลลาร์ *เงินยูโรอยู่ที่ 1.1828 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1832/18360 ดอลลาร์/ยูโร *อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 31.4780 บาท/ดอลลาร์ * “กสิกรไทย” เผยอยู่ระหว่างปรับทีมผู้บริหารใหม่ หลัง “ปรีดี ดาวฉาย” ลาออก เพื่อให้สอดรับกับนิวนอร์มอล สะพัด “วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร-จงรัก รัตนเพียร” เต็งนั่งกรรมการผู้จัดการ *คณะกรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงานเตรียมพิจารณากรอบใช้งบกองทุนอนุรักษ์พลังงานปี 64 รวม 1 หมื่นล้านบาท หวังจ้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมอนุมัติโครงการปี 63 วงเงินรวม 5.6 พันล้านบาท *ครม.อนุมัติงบฉุกเฉิน 1 ...