สิ่งที่ต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ์ ไปเที่ยวได้ลด 3,000 บาท คุ้มหรือไม่คุ้ม “เราไปเที่ยวกัน” ลดทั้งค่าตั๋ว ค่าอาหารและที่พัก เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนทั่วไป ทั้งเที่ยวฟรี 100% หรือคูปองส่วนลดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือแม้กระทั่งตั๋วเครื่องบิน เริ่มลงทะเบียน 15 ก.ค. 2563 นี้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 63 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ งบประมาณ 22,400 ล้านบาท กับ โครงการ “เราไปเที่ยวกัน” ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน ระหว่าง 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 วันเริ่มลงทะเบียนประชาชน : 15 กรกฎาคม 2563 เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการภาคประชาชน เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน สิ่งที่จะได้รับ 1. ...