การเริ่มต้นธุรกิจอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับมือใหม่ เนื่องจากนักลงทุนและผู้ประกอบการมีสถานที่ให้เลือกมากมาย แต่ยังรวมถึงสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเริ่มต้นธุรกิจ ในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจประจำปี 2020 มาจากผลการสำรวจและจัดอันดับประเทศตามคะแนนจากผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจเกือบ 6,000 รายในการรวบรวมคุณลักษณะของประเทศ และประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับจากสำนักข่าวต่างประเทศว่าเป็นประเทศที่เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุด ใช้เวลาเพียง 6 วัน ก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ โดยมีเพียง 5 ขั้นตอนตามที่ธนาคารโลกระบุ ทั้งนี้ พิจารณาจากสิ่งแวดล้อมการทำธุรกิจ 5 ด้าน คือ 1. การจัดการค่าใช้จ่ายที่ราคาไม่แพง2. ระบบข้าราชการที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ3. ต้นทุนการผลิตต่ำ4. การติดต่อการค้ากับต่างประเทศ5. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย การจัดอันดับนี้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการให้บริการภาครัฐในส่วนของการเริ่มต้นธุรกิจที่มีความสะดวก รวดเร็ว สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าภาพหลักด้านการเริ่มต้นธุรกิจ โดยในปีนี้กรมจะพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อให้การบริการเริ่มต้นธุรกิจดียิ่งขึ้น ลดระยะเวลาและขั้นตอนการบริการให้น้อยลงอีก โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม รวมทั้ง นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชน เชื่อว่าจะส่งผลให้อันดับของการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้นกว่าปี 2020 เป็นการส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายสำคัญที่นักลงทุนชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น อ้างอิง : https://bit.ly/3aTXQvNhttps://bit.ly/3gqWRod ...