โครงการ ‘Eat Out to Help Out’ ของอังกฤษกระตุ้นยอดขายร้านอาหาร ขายออกถึง 100 ล้านมื้อเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รัฐบาลแห่งประเทศอังกฤษได้ออกโครงการที่ชื่อว่า ‘Eat Out to Help Out’ ขึ้นมาเพื่อช่วยผู้ระกอบการร้านอาหาร ผับ บาร์ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยในช่วงที่ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องประสบกับปัญหาขาดรายได้ในช่วงล็อคดาวน์เพราะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โครงการ Eat Out to Help Out คืออะไร การที่ประชาชนสามารถไปรับประทานอาหารที่ร่วมโครงการกับทางรัฐบาลโดยมีส่วนลด 50% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ทุก ๆ วันจันทร์ อังคาร และพุธ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3-31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และราคาอาหารอีก 50 % ที่เหลือ ร้านอาหารสามารถทำเรื่องคืนจากทางรัฐบาลหลังจบโครงการรอบนี้ มีอาหารถึง 100 ล้านมื้อที่ถูกสั่ง ยอดการจองร้านอาหารในวันสุดท้ายของโครงการนี้ (วันที่ 31 สิงหาคม 2563) เพิ่มขึ้นถึง 216 % จากปีที่แล้วในวันเดียวกัน โครงการออกมาเพื่อช่วยภาคธุรกิจงานบริการ ...