กรณีศึกษา สร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน
ฉบับยูนิลีเวอร์ ชวนมาทำความดีต่อในปีที่ 3

ถอดกรณีศึกษา การสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน ฉบับยูนิลีเวอร์
จากที่ได้ร่วมสร้างสังคมไทยมานานกว่า 90 ปี มีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักมากมายที่พบอยู่แทบจะทุกบ้านในสังคมไทย ทั้งบรีส ซันซิล คนอร์ โดฟ ซันไลต์ วาสลีน โอโม ลักส์ ซิตร้า โคลสอัพ คอมฟอร์ท เทรซาเม่ เคลียร์ แอ็กซ์ เรโซน่า พอนด์ส และไอศกรีมวอลล์
.
โดยการเติบโตของ ยูนิลีเวอร์มีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่สร้างแบรนด์โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า แต่ยังรวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ โดยผ่านแนวคิด “สร้าง” และ “รักษา”
.
คือ “สร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่า” และ “รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
ดำเนินการในหลากหลายโครงการที่น่าสนใจและลงมือทำจนสำเร็จจริงมาแล้ว คือ
.
1.มอบ “บ้านอยู่สุข” ให้กับ 80 คนดีวิถียั่งยืนต้นแบบที่ยากไร้ เป็นผู้ที่มีฐานะยากจนแต่คิดดี ทำดี ใช้ชีวิตสอดคล้องกับวิถียั่งยืนจากทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย
.
2.จัดสร้าง ลานเล่นบรีส เพิ่มพลังเรียนรู้ 200 แห่งทั่วประเทศไทย เพื่อขยายโอกาสให้เด็กไทยได้เล่น ได้เลอะ และได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรมต่างๆที่ให้เด็กได้เล่นและลงมือทำจริงในธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่การเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยลดขยะพลาสติก และสร้างความรู้ในการจัดการขยะในเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียน และนำไปสู่การเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยลดขยะพลาสติก
.

3. คนอร์ สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ผ่านโครงการ ‘กินดีได้ดี’ ชวนคนไทยบริโภคอาหารที่มีประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ โดยเปลี่ยนแปลง 3ข้อง่ายๆ ได้แก่ รับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลง รับประทานผักให้มากขึ้น และรับประทานธัญพืช ถั่ว และเมล็ดพืชให้หลากหลาย และยังได้ร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) เพื่อสร้าง 50 อาหารเพื่อสุขภาพและโลกที่ดีขึ้นของทุกคน
.
4.โดฟ รณรงค์ยุติกฎการลงโทษตัดผมนักเรียน เพื่อส่งเสริมความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับเด็ก จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมั่นใจ
.
5.คอมฟอร์ท เปิดตัว รีฟิล สเตชั่น ส่งเสริมผู้บริโภคนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เพื่อโลกที่ดีกว่า
.
6.ซันไลต์ ปรับสูตรใหม่ ด้วยเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติ 100% ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและรักโลกกว่าเดิมด้วยการลดการใช้สารทำความสะอาดที่มาจากปิโตรเคมีได้ถึง 5,000 ตันต่อปี
.
7.ไอศกรีมวอลล์ นำร่องขนส่งไอศกรีมด้วยรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า 100% รายแรกในไทย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 76% เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิล
.
กว่า 7 โครงการที่ผ่านมาช่วย (ขอปรับเป็นแนวว่า นี่ยกตัวอย่างมาแค่ 7 โครงการ จริงๆยังมีอักมากมาย) สนับสนุนคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง จนยูนิลีเวอร์ได้กลายมาเป็น
“อันดับหนึ่ง” ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย โดย 99% ของครัวเรือนไทย 25 ล้านครัวเรือนใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์ 3 ครั้งต่อวัน และได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับ 1 นายจ้างดีเด่น 6 ปีติดต่อกัน (2560-2565)
.
และในปีนี้ประกาศย้ำ ยกกองทัพสินค้ามากมายมาหั่นราคา ลดค่าครองชีพ กว่า 900 ล้านบาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและลดค่าครองชีพของผู้บริโภค เพื่อขอบคุณคนไทยสำหรับการสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด พร้อมเดินหน้าโครงการและกิจกรรมทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคม ดังนั้นทุกครั้งที่ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์
.
นอกจากจะได้สินค้าคุณภาพแล้ว ทุกคนยังได้มีส่วนร่วมสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมอีกด้วย
.
ทั้งหมดนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เป็นแบรนด์ใหญ่ที่ตระหนักถึงว่า
ความยั่งยืน ต้องส่งต่อความดี และมอบอะไรให้สังคมกลับคืน
.
หากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำความดีนี้
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.unilever.co.th/our…/every-day-u-does-good/
.
เพราะยูที่ดีคือยูนิลีเวอร์ !
.

#ทุกๆUทำสิ่งดีๆ #Unilever #ยูนิลีเวอร์

100WEALTH #ไปให้ถึง100ล้าน