ทำธุรกิจแบบไร้ข้อจำกัด เลือกอาวุธให้เหมาะ โตได้ในแบบตัวเอง ด้วย “เครื่องมือ” ที่ถูกสเกลสรุปจากงาน AIS SME 2023

ความเร็วการแข่งขันทางธุรกิจในตอนนี้ เร็วกว่าอดีตหลายเท่าตัว แต่ยังมีผู้ประกอบการส่วนมากมักเข้าใจผิดคือ การเป็นเจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องทำให้ได้ทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวก่อน ค่อยกระจายงานออกไป หรือรอให้เราทำจนยอดโตก่อน แล้วค่อยหาส่วนอื่น ๆ มาซัพพอร์ต นั่นเพราะไม่มีใครรู้จักธุรกิจนี้ได้เท่าตัวเราเองอีกแล้ว ซึ่งในความจริงแล้วก็อาจถูกครึ่งหนึ่ง แต่ในโลกของการทำงานจริง ผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง จากการวิจัยของ Xero ที่ได้ทำการสำรวจเจ้าของธุรกิจ 2,000 ราย พบว่า มันคือการเลือกทั้งคนและ เครื่องมือ มาช่วยซัพพอร์ต ตั้งแต่ทีแรกเลย  

คุณคงเคยเห็น สินค้าที่ดีมาก ๆ มีจุดเด่นที่ชัด ได้รับการรับรองที่น่าเชือถือ คือ ดูแล้วขายได้แน่นอน แต่เมื่อนำมาขายจริง แม้แต่ในโลกออนไลน์ที่มีกลุ่มลูกค้าให้เลือกจับได้ทันที กลับพบว่า ขายไม่ได้ พอขายได้ ก็ได้นิดหน่อย ไม่คุ้มต้นทุนที่ลงไป และที่น่าเจ็บใจกว่านั้น บางสินค้าคล้าย ๆ กันมีข้อด้อย หรือแย่กว่าตั้งเยอะ แต่ขายได้

ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจ SME ในประเทศไทยมีอยู่ราว 3.18 ล้านธุรกิจ หมายความว่าใน 1 เดือนอาจมีธุรกิจที่จดทะเบียนใหม่เพิ่มราว 4,000 – 5,000 ธุรกิจต่อเดือน ตัวเลขนี้กำลังบอกว่า ไม่ว่าคุณจะทำสินค้า หรือธุรกิจอะไร มักจะเจอคู่แข่งเสมอ

ดังนั้น การทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จควรแบ่งเป็น 3 สเต็บ “สร้าง ขยาย เติบโต” และในช่วงสร้างหรือขยาย คุณต้องเลือกเครื่องมือ และคนที่ถูกต้องมาช่วยซัพพอร์ตตั้งแต่แรก ไม่จำเป็นต้องรู้เองทั้งหมดก่อนแล้วค่อยเลือกหา แต่ควรหาเลยตั้งแต่ตอนนี้ เพราะวิถีการเติบโตได้นั้นมันคือการแย่งชิงตามจังหวะเวลาที่ผ่านการ “สร้าง ขยาย” ไปให้ได้ก่อน พาไปดูเครื่องมือใน “AIS SME” ที่จะช่วยให้เห็นภาพในการมาใช้กับธุรกิจ หลายคนคงชินแค่ว่ามีแค่เรื่องของ “การโทร การใช้อินเตอร์เน็ต” ต้องลบภาพนี้ออกได้เลย เพราะมีอีกหลายอย่างที่สามารถเป็นตัวเลือก และโซลูชันตอบโจทย์กับผู้ประกอบการ SME ได้หลากหลายสเกล

สร้าง ขยาย เติบโต แบบรวดเร็ว พร้อมความอุ่นใจในทุกก้าว ด้วยการเลือกเครื่องมือช่วย ตามแนวคิดสำคัญแบบ “ECOSYSTEM ECONOMY” 

คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS ได้กล่าวถึงการทำธุรกิจที่เข้าใจแบบชัดเจนในยุคนี้ไว้ว่า “การมีอาวุธดิจิทัลและเทคโนโลยี จะยิ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพของการทำงานให้ก้าวไปอีกขั้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านของกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะสามารถเข้าถึงและเข้าใจกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น

โดยการเข้าถึงลูกค้าที่สำคัญและรวดเร็วคือ แพลตฟอร์มค้าขาย Online ในรูปแบบ E – Commerce ที่ช่วยลดต้นทุนและ ขยายช่องทางการขาย รวมถึงขยายฐานลูกค้าและการเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ทั้งทางตัวเลขที่สเกลได้ชัดขึ้น พร้อมกับความอุ่นใจที่มากขึ้นของเจ้าของธุรกิจ เป็นแนวคิดที่ AIS SMEให้ความสำคัญเพื่อที่จะช่วยเหลือ SME ไทย โดยผ่าน “ECOSYSTEM ECONOMY” ที่อธิบายได้คือ “ทำเศรษฐกิจแบบร่วมกันเพื่อช่วยให้เติบโต” สามารถแยกย่อยส่วนประกอบมาเป็น 3 ส่วนดังนี้

1. Digital Intelligence Infrastructure – ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อให้ SME ไทยมีเครือข่ายสัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมือถือ แพลตฟอร์มดิจิทัล แบบติดต่อกันได้ไม่ขาดช่วง ลองนึกถึงการตอบรับกับลูกค้าที่มีสะดุด ก็อาจจะเสียโอกาส ด้วยการลงทุนนี้จะทำให้เพิ่มโอกาสกับคนทำธุรกิจได้มากขึ้น

2. Cross Industry Collaboration – เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทุกธุรกิจที่ได้ผลแบบทางลัดคือการสร้าง คอนเนกชั่นและพาร์ทเนอร์ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจนั้นก้าวเดินได้แบบรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย การเชื่อมต่อธุรกิจข้ามอุตสาหกรรม ที่ได้รวบรวมผู้ประกอบการรายย่อยที่มีมากกว่า 1.8 ล้าน ร้านค้าทั่วประเทศ ให้สร้างการเติบโตไปด้วยกัน AIS SME พร้อมสร้างทุกผลประโยชน์เพื่อลูกค้า ความร่วมมือตรงนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ และโตได้ไกลกว่าจุดที่อยู่ได้แบบดับเบิล

3.Human Capital & Sustainability – ยกระดับศักยภาพของ SME ไทยผ่านแพลตฟอร์ม Education Platform, AIS The Startup และ AIS BizUp นอกจากการการเลือกเครื่องมือให้ถูก คนที่ถูกต้องก็มีผลอย่างมาก ในส่วนนี้จึงเป็นส่วนประกอบที่สมบูรณ์ของทั้ง 3 แกน โดยทั้งหมดนี้จะทำผ่านด้วยกลยุทธ์ 7S

อัพประสิทธิภาพ การทำธุรกิจแบบติดปีก ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เชื่อมกับกลยุทธ์ 7S ยั่งยืนได้ด้วยการปรับตัว

บทบาทของ AIS SME ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจ SME ไทย ซึ่งได้มีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์มากกว่า 95 รายในรอบ 2 ปี โดยคุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ หัวหน้าส่วนงานการตลาดลูกค้าองค์กรและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม AIS SMEได้พูดถึงเครื่องมือ สนับสนุนการเติบโตให้กับผู้ประกอบการ SME ในยุคนี้ที่จะช่วยให้สำเร็จได้เร็วแบบแท้จริง คือกลยุทธ์ 7S ซึ่งประกอบไปด้วย 

O AIS SME Mobile Services บริการโทรศัพท์เพื่อการสื่อสาร ไม่ใช่แค่ติดต่อ แต่ต้องไม่พลาดทุกจังหวะ และมีสิทธิพิเศษแบบเฉพาะของนิติบุคคล คนทำธุรกิจโดยเฉพาะ 

O AIS SME Internet Services บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ จัดการจบได้ในที่เดียว ไม่ต้องไปสาขาเพื่อจ่ายเงินให้เสียเวลา และช่วยเลือกโปรที่เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งลดต้นทุน และยืดหยุ่นแบบเหมาะกับธุรกิจทั้งช่วงขยายและเติบโต

O AIS SME Digital Marketing Services เครื่องมือด้านการตลาดออนไลน์ ครบทุกบริการดิจิทัลอนไลน์เเละเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด แหล่งรวมข้อมูลธุรกิจออนไลน์ที่มากที่สุด 

เพื่อให้ค้นหาเจอง่าย ติดอันดับ SEO, บริการให้คำปรึกษาในการทำโฆษณาออนไลน์, โปรโมทเว็บไซต์, พัฒนา Website & Mobile Application และพร้อมดูแลบริหารจัดการสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

O AIS SME IT & Digital Solutions พัฒนาระบบไอทีหลังบ้าน  ครบเชื่อถือได้กับบริการทางไอทีเเละโซลูชันพิเศษ ที่คัดสรรมาเพื่อเจ้าของธุรกิจ และธุรกิจทุกสเกล จาก AIS & CSL อาทิ SME SMART MPBX, SME Cloud PBX, SME Smart Messaging, ICT Solution เป็นต้น

O AIS SME Full e-Services งานบริการแบบ E-Service ที่อำนวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคล สำหรับองค์กรยุคดิจิทัล แบบยุคใหม่ ให้สะดวกในการใช้บริการมากกว่าที่เคยมีมา ใช้รูปแบบดิจิทัลเข้ามาช่วย เช่น การ รับบิลล์และใบเสร็จทางออนไลน์, eWithholding TAX และ myAIS ช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาไปสาขา และควบคุมตรวจสอบได้จากทุกที่

O AIS SME Special Privileges สิทธิพิเศษที่ทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นด้วย AIS SME BIZ UP ครบยิ่งกว่า ด้วยสิทธิพิเศษที่ออกแบบมาให้ ทั้งการทำธุรกิจและสไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเจ้าของธุรกิจง่ายและคุ้มขึ้น เช่น AIS SME BIZ UP ศูนย์รวมดีลเด็ด เช่น ส่วนลดจากพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ คอร์สเทรนออนไลน์, ส่วนลดลงโฆษณาออนไลน์ โดยยังคงมอบสิทธิพิเศษเน็ตฟรีให้แก่สมาชิก AIS SME BIZ UP อย่างต่อเนื่อง 

O AIS SME Strategic Partnership ธุรกิจจะโตได้เร็ว ต้องมีกำลังกับพันธมิตรช่วย จัดหาออกงานให้บริการทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ครบทุกโอกาสแห่งการเติบโตใหม่ๆ สร้างยอดขาย ผนึกกำลัง เป็นพาร์ทเนอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศ กับ 3 โครงการสุดล้ำ AIS The StartUps , AIS BIZUP Partners และ AIS Channel Partners

หากพูดถึงการสนับสนุนทางธุรกิจแล้ว AIS SMEยังให้ความสำคัญกับการผลักดัน 4 อุตสาหกรรมหลัก SME ได้แก่ การค้า, การผลิต, บริการ และ ดิจิทัล/เทคโนโลยี

ทั้งนี้คุณนวชัยได้ยกตัวอย่างกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายซึ่ง AIS SMEได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานเพื่อผลักดันให้ SME เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงที่ได้มีการใช้เทคโนโลยีของ Cloud ของ AIS ในการสร้างระบบจองการเข้าใช้บริการ

จะเข้าแข่งขัน ก็ต้องเลือกอาวุธให้เหมาะสเกล ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างกำไรทางธุรกิจที่ได้มากกว่า

อีกปัญหาหนึ่งที่คนทำธุรกิจมักเจอเหมือนกันคือ มีสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ แต่ไม่มีช่องทางในการจัดจำหน่ายที่ดี  แพลตฟอร์ม E – marketplace ส่วนมากที่มีอยู่ตอนนี้แม้จะเป็นที่นิยมแต่ก็ไม่ได้ครบวงจรทุกด้านของการขาย เพราะมันคือการขายแบบทางเดียวที่รอให้ผู้คนเข้ามาซื้อ แม้จะมีการโปรโมตแต่ก็ไม่ตรงความต้องการของกลุ่มลูกค้า ดังนั้นทาง AIS และ FTI (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) จึงได้ร่วมมือเปิดบริการ “Yellow B2B2C e-marketplace” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้สามารถต่อยอดธุรกิจทั้งเชิง B2B และ B2C แบบครบวงจร เพราะต่อไปนี้ผู้ขายสามารถค้นหาผู้ซื้อได้จากระบบ RFQ Marketplace แหล่งรวมประกาศหาสินค้าจากผู้ซื้อ เพื่อให้ได้เจอลูกค้า และคู่ค้าที่เหมาะสมในทุกสเกลธุรกิจ 

นอกจากนี้ Yellow Platform ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ อาทิ 

O เปิดโอกาสให้ SMEs เข้าถึงผู้ซื้อรายใหญ่ได้มากขึ้น 

O ซื้อ – ขายตรงโรงงาน ไม่ต้องผ่านตัวกลาง 

O ทีมงานที่คอยให้คำปรึกษา ช่วยแนะนำให้และผลักดันสู่ความสำเร็จ

O ระบบการชำระเงินที่รองรับธุรกรรมทางการเงินที่มั่นใจได้

O ฟีเจอร์ที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจซื้อขายแบบ B2B 

O และสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย 

“จังหวะเติบโต” ที่ได้มากกว่า เติมเต็มความพิเศษจากโครงการ BIZ UP เพื่อรับสิทธิพิเศษที่มากขึ้นตอบโจทย์ทั้งธุรกิจ และตัวเจ้าของโดยเฉพาะ

O โปรแกรม AIS SME BIZ UP  เป็นแหล่งรวมสิทธิประโยชน์ที่จะได้มากกว่า โดยมีจุดเด่นพิเศษคือความหลากหลายมาให้สำหรับลูกค้า SME นิติบุคคล เพื่อตอบโจทย์ทั้งการทำธุรกิจและไลฟ์สไตล์ของเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะ และนอกจากนั้นยังรวมไปถึงคนทำงานด้วย

O ส่วนลดค่าสินค้าและบริการจากพันธมิตร และร้านค้าชั้นนำ ๆ เช่น ส่วนลดสูงสุด 20% กับบริการขนส่งออนไลน์ Shippop หรือ สามารถใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการระบบในร้านอาหารจาก Foodstory ในราคาพิเศษ ซึ่งทั้ง 2 แบรนด์นี้เป็นหนึ่งในบริการจาก สตาร์ตอัพในกลุ่ม AIS The StartUp ที่เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SME 

พิเศษไปกว่านั้น สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้บริการกับ AIS SME ก็ยังได้รับ Points เพื่อนำไปแลกรับบริการจาก Partner ของ AIS ที่มีมากกว่า 20,000 ราย ได้เหมือนกับลูกค้า AIS ปกติ ซึ่ง AIS เป็นผู้ให้บริการรายแรกและเดียวเท่านั้น ที่ให้ Points กับผู้ประกอบการนิติบุคคล ช่วยเติมเต็มความพิเศษให้กับลูกค้าภาคธุรกิจและนิติบุคคล SME โดยเฉพาะ

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ธุรกิจที่เติบโตได้ด้วยตัวคนเดียว แต่จำเป็นต้องมีเพื่อนคู่ใจที่คอยผลักดันให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง 

AIS SME พร้อมอยู่เคียงข้างธุรกิจ SME ให้เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน
สแกนเลยเพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนใคร! 

รายละเอียดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก AIS ->   https://m.ais.co.th/qxHeyZnuO

AIS SME เพื่อนที่มั่นใจได้ทุกเรื่อง SME

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่

Email : business@ais.co.th
Website :  https://m.ais.co.th/9WHGnRKFG

#พร้อมเคียงข้างทุกธุรกิจSME #AISSME2023 #AISSME #เติบโตอุ่นใจไปด้วยกัน
#SME #เอสเอ็มอี #EcosystemEconomy #เศรษฐกิจดิจิทัล #AISBusiness #7S #Yellow #BizUp #AISTheStartUp #AISPoints

#100WEALTH #ไปให้ถึง100ล้าน